Fundacja medigent

Poprawiamy opiekę medyczną

Wspieramy zastosowanie nowych technologii w medycynie!

Skontaktuj się
Medigent - infografika - wykresy
Aplikacje
mobilne i webowe
Rowiązania IT
dla medycyny
Wspieramy
Badania i Rozwój
Realizujemy
Badania Kliniczne
Publikujemy Czasopismo
Naukowe NPWTJ

Projekt własny

Aplikacja mobilna Medigent Leak

Aplikacja przeznaczona jest dla lekarzy jako narzędzie wspierające decyzje kliniczne. Dzięki niej możliwe będzie szybkie i dokładne oszacowanie rzeczywistego ryzyka, że u danego pacjenta wystąpią powikłania po zabiegu operacyjnym.

NPWTJ

Negative Pressure Wound Therapy Journal

NWPTJ to forum wymiany wiedzy i doświadczeń praktyków z całego świata dzielących się swoją wiedzą poprzez publikacje naukowe za pośrednictwem NWPTJ.

NPWTJ zaprasza wszystkich autorów do nadsyłania publikacji naukowych, które mają szansę na ukazanie się w kwartalniku NPWTJ po otrzymaniu pozytywnej oceny dokonywanej przez członków NPWTJ. Wszystkie publikacje w trybie open access są publikowane bezpłatnie.

Projekty komercyjne

Masz projekt dla nas?

Nowe technologie stwarzają wiele możliwości udoskonalenia opieki nad pacjentami. Umiejętne ich wykorzystanie ułatwi pracę lekarzy i zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Przez bliską współpracę ekspertów nowych technologii i klinicystów, jesteśmy u progu tworzenia medycyny przyszłości.

Medigent - infografika - projekty komercyjne

Partnerzy biznesowi

Realizujemy projekty razem z